EFT je zkratka z anglického Emotional Freedom Techniques, což se dá volně přeložit jako techniky emoční svobody.

Metodu EFT vytvořil americký inženýr Gary Craig. Gary navázal na práci psychologa dr. Rogera Callahana a postupným zlepšováním ji vypracoval do dnešní podoby.

EFT je revoluční meridiánová terapie, která patří mezi vysoce uznávané techniky tzv. energetické psychologie. Západní znalosti psychoterapie a NLP (neurolingvistického programování) se tu spojují s tradičním čínským pojetím medicíny.

EFT je v podstatě psychologická forma akupresury, založená na objevu, že příčinou všech negativních emocí a chybných přesvědčení je porucha v našem tělesném energetickém systému. Tato porucha ovlivňuje naše emoční pohodlí a velmi často i zdravotní stav. Emocionální problémy jsou z 80% hlavní příčinou fyzických onemocnění, neboť emocionální a fyzické tělo jsou spolu vzájemně úzce propojené. Pomocí metody EFT se můžeme vymanit z omezujících a limitujících pocitů, které nám působí problémy ve všech oblastech našeho života.

Je to ucelená metoda, která propojuje svět fyzického těla a mysli, při které v průběhu poklepávání na akupunkturní body řešíme problém současně na fyzické i emocionální úrovni.

Jak EFT terapie probíhá?

Každé sezení s klientem je pro mě velmi podnětné a inspirativní, terapii plně podřizuji jeho individuálním potřebám. Empatie, laskavost, pochopení, soucit, trpělivost, ochota naslouchat a v neposlední řadě i smysl pro humor jsou mým vkladem do každé terapie.

Já jako terapeut nabízím techniky a metody, které mohou vést k nalezení příčiny problému a k jejímu odstranění z energetického systému těla. Rovněž klient při této terapii aktivně spolupracuje. Samotné provádění terapie spočívá v poklepávání na akupunkturní body na hlavě, horní části trupu a rukou se současnou slovní specifikací konkrétního problému a posléze jeho postupném zpracovávání. Použitím cílených výroků s pozitivním nábojem, které mají emocionálně osvobozující charakter, dochází k rozpouštění energetických blokád a zmírňují se i některé fyzické potíže.

Terapie má za cíl dosáhnout u každého člověka tzv. „emoční svobody“ - pocitu klidu. Jde o stav, kdy se problém již neobjevuje, kdy chování, uvažování a postoje klienta nejsou blokovány působením předchozích negativních prožitků a zkušeností.

Při prvním sezení počítejte s dobou maximálně hodiny a půl. Další sezení se již obvykle vejde do 60-ti minut.

Typické oblasti použití EFT

 

 • Strachy, fobie a tréma
 • Stres, deprese, úzkost, zoufalství a zlost
 • Blokády výkonnosti v povolání, ve škole nebo ve sportu
 • Vztahové problémy
 • Sebevědomí a sebeúcta
 • Alergie a kožní problémy
 • Dětské problémy – od úplně maličkých až po skoro dospělé děti
 • Závislosti
 • Trauma, post traumatická stresová porucha
 • Chronická únava
 • Nespavost
 • Problémy s hmotností a poruchy příjmu potravy
 • Fyzické problémy a bolesti
 • Léčba zvířat – fyzické či psychické problémy domácích mazlíčků

   a mnoho dalších …

Výhody a přednosti EFT

 • Metoda je zcela bezpečná
 • Nepoužívá žádné léky ani nástroje
 • Je nebolestivá a rychlá
 • Trvalý účinek, pokud se odstraní všechny aspekty problému
 • Řeší skutečnou příčinu problému

EFT je jednou z cest, jak řešit psychické či fyzické potíže. Během našeho života každý nastřádáme jistá zranění a bolesti. Jsou v nás a my si je neseme s sebou. Rozpuštěním emoční bolesti lze tato zranění přeměnit na zkušenost, která nás už nebude nikdy limitovat a svazovat. Staneme se vnitřně vyrovnanějšími, spokojenějšími a klidnějšími.

Roční certifikovaný terapeutický kurz jsem absolvovala u Sindy Katayama, která je zakladatelkou metody EFT v ČR.

Více informací o EFT najdete na stránkách www.eft.cz